In de voorbereiding naar het hoger onderwijs kan je naast ondersteuning vanuit jouw school, ook ondersteuning krijgen van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Je kan ook terecht met specifieke vragen bij studieadviesdiensten in het hoger onderwijs. In de rubriek ‘links’ vind je een overzicht van materialen en websites die jou en je omgeving verder wegwijs kunnen maken in de overstap naar het hoger onderwijs.

Ook in het hoger onderwijs is extra ondersteuning mogelijk! Elke instelling hoger onderwijs heeft een contactpersoon die gerichte informatie en advies kan geven over mogelijke ondersteuning binnen de instelling. Studenten met ASS die een studie volgen in een professionele bacheloropleiding kunnen ook extra ondersteuning krijgen van een GON-begeleider. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’ en is een samenwerkingsverband tussen de hogeschool en een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Om in aanmerking te komen voor GON moet er een duidelijk afstemmingsprobleem zijn tussen de behoeften van de student en het ondersteuningsaanbod van de hogeschool. In de rubriek nuttige links vind je informatie over studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs. In de rubriek ‘redelijke aanpassingen’ geven we achtergrondinformatie over redelijke aanpassingen.

Je zou graag starten aan de Arteveldehogeschool maar je zit nog met heel wat vragen? Neem voor je inschrijving contact op met de verantwoordelijke zorgcoaching van de dienst studieadvies of met de zorgcoach van je opleiding. Samen zoeken we naar oplossingen voor mogelijke hindernissen. Check op onze website alvast alle informatie over het bijzonder statuut dat toegang geeft tot faciliteiten.
 

PRAATAVONDEN VOOR STUDENTEN MET AUTISME

Ben je student en heb je een autismespectrumstoornis (ASS)? Wil je autisme beter begrijpen en ervaringen delen met andere studenten met autisme? Kom dan naar ‘PRAATAVONDEN AUTISME’! De praatavonden starten met een informatief uurtje waarin een gastdeskundige een bepaald aspect van autisme introduceert en belicht. Daarna kan je vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Gewoon luisteren kan ook. De praatavonden zijn volledig vrijblijvend en vinden plaats in een informele en gemoedelijke sfeer. We sluiten elk semester af met een ontspannende activiteit.

Een initiatief van de Arteveldehogeschool in samenwerking met Universiteit Gent en Tanderuis vzw.

Meer informatie: http://www.arteveldehogeschool.be/nieuws-opinie/nieuws/nieuwe-reeks-praatavonden-voor-studenten-met-autisme