Nieuws

Deelnemers gezocht voor doctoraatsonderzoek ‘jongvolwassenen met autisme en hun gezinsleden in de overstap naar het hoger onderwijs’

DEELNEMERS GEZOCHT VOOR DOCTORAATSONDERZOEK
‘JONGVOLWASSENEN MET AUTISME EN HUN GEZINSLEDEN IN DE OVERSTAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS’

Steeds meer studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) maken de overstap naar het hoger onderwijs. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor deze jongeren en hun gezinsleden. In functie van de uitbouw van een goed begeleidingskader is een goed inzicht in de uitdagingen en specifieke noden van studenten met ASS en die van hun gezinsleden essentieel. Via interviews brengen de onderzoekers de ervaringen van studenten met ASS (17-25 jaar), hun ouders en hun broers en zussen in kaart.

Geïnteresseerd om mee te werken?
Meer informatie vind je hier of contacteer Valérie Van Hees

HERNIEUWDE UITGAVE | AUTISMESPECTRUMSTOORNIS: ALLES OP EEN RIJTJE

HERNIEUWDE UITGAVE | AUTISMESPECTRUMSTOORNIS: ALLES OP EEN RIJTJE

Het boek ‘Autismespectrumstoornis: Alles op een rijtje’ is een hernieuwde uitgave van ‘Autisme: Alles op een rijtje’. Auteur Herbert Roeyers zet relevante wetenschappelijke informatie met betrekking tot autismespectrumstoornis en autisme op een bevattelijke manier op een rijtje. In het boek wordt een antwoord geformuleerd op veelgestelde vragen zoals: Komt autismespectrumstoornis almaar vaker voor? Wat is het verschil tussen autisme en het syndroom van Asperger? Wat weten we over de oorzaak van autismespectrumstoornis?

Het boek richt zich in eerste instantie naar professionelen en studenten die meer willen weten over autismespectrumstoornis, maar ook ouders en andere geïnteresseerden vinden er hun gading in.

Meer informatie: www.acco.be/allesopeenrijtje

NIEUWE REEKS PRAATAVONDEN VOOR STUDENTEN MET AUTISME

NIEUWE REEKS PRAATAVONDEN VOOR STUDENTEN MET AUTISME

Ben je student en heb je een autismespectrumstoornis (ASS)? Wil je autisme beter begrijpen en ervaringen delen met andere studenten met autisme? Kom dan naar ‘PRAATAVONDEN AUTISME’! De praatavonden starten met een informatief uurtje waarin een gastdeskundige een bepaald aspect van autisme introduceert en belicht. Daarna kan je vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Gewoon luisteren kan ook. De praatavonden zijn volledig vrijblijvend en vinden plaats in een informele en gemoedelijke sfeer. We sluiten elk semester af met een ontspannende activiteit.

Een initiatief van de Arteveldehogeschool in samenwerking met Universiteit Gent en Tanderuis vzw.

Meer informatie: http://www.arteveldehogeschool.be/nieuws-opinie/nieuws/nieuwe-reeks-praatavonden-voor-studenten-met-autisme

STUDEREN MET AUTISME: PRIKKELPROBLEMEN EN PLUSPUNTEN

STUDEREN MET AUTISME: PRIKKELPROBLEMEN EN PLUSPUNTEN

Weliswaar: ‘Studeren met autisme: prikkelproblemen en pluspunten’, redacteur Liesbeth Van Braeckel (Weliswaar, 26.08.2014)
Lees het artikel op de site van weliswaar

VOORTSTUDEREN MET AUTISME KAN WEL VLOT

VOORTSTUDEREN MET AUTISME KAN WEL VLOT

De Standaard: ‘Voortstuderen met autisme kan wél vlot, redacteur Tom Ysebaert (De Standaard, 03.02.2014)
Lees het artikel op de site van de Standaard

Studienamiddag en première documentaire | 3 februari 2014

STUDIENAMIDDAG STUDEREN MET AUTISME EN PREMIERE DOCUMENTAIRE ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN’

MAANDAG 03 FEBRUARI 2014 van 13u tot 17u.

Als alle prikkels tegelijk binnenkomen, als het onderscheid tussen hoofd- en bijzaak niet vanzelfsprekend is, als je eerst de bomen en dan pas het bos ziet, lijkt een diploma hoger onderwijs misschien niet haalbaar. En toch: studeren met autisme kan wel degelijk. Voor wie sterk gemotiveerd en goed geïnformeerd aan de start verschijnt, en de nodige ondersteuning krijgt, wordt veel mogelijk.

Tijdens de studienamiddag zoomen enkele bijdragen in op studeren met autisme in het hoger onderwijs, en gaat de documentaire ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ in première. In deze documentaire getuigen studenten met autisme authentiek over hun ervaringen in het hoger onderwijs, en worden hun portretten gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. Deze documentaire maakt deel uit van een educatief pakket, het bijhorend handboek wil studenten met autisme en hun omgeving begeleiden in de hogere studies. Informatie, duiding, getuigenissen en concrete voorbeelden wisselen elkaar af, en tonen hoe het ook kan.

Programma

13.00 uur Onthaal
13.30 uur Welkomstwoord
Guido Galle, directeur onderwijs en studentenbeleid, Arteveldehogeschool
13.40 uur Première documentaire ‘Geprikkeld om te weten – studeren met autisme’
Regie Jelle Van Coillie, Eyetoeye


14.10 uur Enkele hoofdrolspelers uit de documentaire getuigen

Personages uit de documentaire in gesprek met Valérie Van Hees, projectleider, Arteveldehogeschool
14.40 uur Het perspectief van studenten met autisme in het hoger onderwijs
Dr. Tinneke Moyson, Hogeschool Gent

Steeds meer studenten met autisme vinden de weg naar het hoger onderwijs. Kwalitatief onderzoek naar hun ervaringen geeft inzicht in hun sterktes, hun moeilijkheden en hun ondersteuningsbehoeften.
15.00 uur Autisme en hoger onderwijs? Vanzelfsprekend! Maar niet zo vanzelfsprekend.
Prof. dr. Herbert Roeyers, Universiteit Gent


Studenten met autisme horen zeker in het hoger onderwijs, want ze hebben de intellectuele capaciteiten, de motivatie en de belangstelling. Hun manier van informatie verwerken maakt dat het niet altijd van een leien dakje loopt, en dat extra begeleiding en faciliteiten van groot belang zijn.
15.40 uur Een weg vinden voor autisme in het hoger onderwijs

Valérie Van Hees, projectleider, Arteveldehogeschool

Het educatief pakket 'Geprikkeld om te weten – studeren met autisme' als wegwijzer voor studenten met autisme, begeleiders, de omgeving en het onderwijsbeleid.
16.00 uur Afsluitende receptie en bezoek standen

 

Datum

Maandag 3 februari 2014, van 13.00 tot 17.00 uur

LOCATIE

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent
U parkeert best in de parking onder het Sint-Pietersplein.
Meer informatie over de bereikbaarheid van de campus, ook met het openbaar vervoer, vindt u hier.

KOSTPRIJS (inclusief educatief pakket: boek en DVD)

€ 35 – basis
€ 25 – medewerkers Arteveldehogeschool, studenten (mits voorleggen van studentenkaart op de studiedag)

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via deze link

MEER INFO

Valérie Van Hees, projectleider, Dienst studieadvies, Arteveldehogeschool

valerie.vanhees@arteveldehs.be – M 0474 39 18 38

Bekijk nu alvast de preview en bezoek vanaf dinsdag 04 februari 2014 de website voor de online documentaire, sfeerbeelden, meer informatie rond studeren met autisme en links!