In het boek ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ worden de inzichten uit de documentaire verder uitgediept door een antwoord te formuleren op volgende vragen: Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)? Hoe vaak komt ASS voor? Wat weet men over de oorzaak? Wat leert hersenonderzoek ons? Hoe wordt de informatie verwerkt? Zijn er bijkomende problemen en specifieke sterktes? Voor welke uitdagingen komen studenten met ASS precies te staan zowel in de overstap naar als in het hoger onderwijs zelf? Welke begeleiding kan men bieden? De wetenschappelijke inzichten worden in het boek geduid met concrete getuigenissen van (oud-)studenten met ASS in het hoger onderwijs en inzichten uit kwalitatief onderzoek. De dvd met de documentaire en preview (Engels en Nederlands ondertiteld) wordt gratis bijgeleverd.

boek_preview_1 boek_preview_2 boek_preview_3boek_preview_4boek_preview_5boek_preview_6

 

Boek: 97 pagina’s, paperback, 20 × 20 cm, Nederlands
Dvd: documentaire en preview (Nederlands en Engels ondertiteld)
Auteurs: Valérie Van Hees, Herbert Roeyers
Concept en vorm: llot – grafisch ontwerp | www.llot.be
Layout: Geert Roels
Ontwerp logo: Leen Pieraerts
Beelden: Jelle Van Coillie | Eyetoeye | www.eyetoeye.be
Uitgeverij: Academia Press, www.academiapress.be
ISBN: 978 90 382 2269 1
Kostprijs: € 22

VALÉRIE VAN HEES is als verantwoordelijke diversiteit en zorgcoaching verbonden aan de Arteveldehogeschool, dienst studieadvies. Naast beleidswerk en de begeleiding van studenten met een functiebeperking werkt ze ook sensibiliseringsprojecten uit om de begeleiding van studenten met een functiebeperking te optimaliseren.

HERBERT ROEYERS is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij leidt er de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen. Hij is tevens consulent-medewerker van het Gentse Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen.