DEELNEMERS GEZOCHT VOOR DOCTORAATSONDERZOEK
‘JONGVOLWASSENEN MET AUTISME EN HUN GEZINSLEDEN IN DE OVERSTAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS’

Steeds meer studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) maken de overstap naar het hoger onderwijs. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor deze jongeren en hun gezinsleden. In functie van de uitbouw van een goed begeleidingskader is een goed inzicht in de uitdagingen en specifieke noden van studenten met ASS en die van hun gezinsleden essentieel. Via interviews brengen de onderzoekers de ervaringen van studenten met ASS (17-25 jaar), hun ouders en hun broers en zussen in kaart.

Geïnteresseerd om mee te werken?
Meer informatie vind je hier of contacteer Valérie Van Hees