book_p4Het educatief pakket ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ is een initiatief van de Arteveldehogeschool en heeft tot doel de lectoren, docenten, professoren, studentenbegeleiders, studenten, ouders en hulpverleners te sensibiliseren en te informeren over de specifieke noden van studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs zelf. Het educatief pakket bestaat uit een boek, een dvd en een website.

In de documentaire (duur 30 minuten) getuigen zes (oud-)studenten met ASS over de uitdagingen en de moeilijkheden waarvoor ze komen te staan zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs zelf. De ervaringen worden gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. Daarnaasr reflecteren ook een ouder en werkgever over ervaringen in de begeleiding van (oud-)studenten met ASS.

In het boek worden de inzichten uit de documentaire verder uitgediept. De wetenschappelijke inzichten worden in het boek geduid met concrete getuigenissen van (oud-)studenten met ASS in het hoger onderwijs en inzichten uit kwalitatief onderzoek.

De website bevat naast een preview, de documentaire, informatie over het boek en ook een rubriek ‘links’. In die rubriek geven we een overzicht van interessant materiaal en websites die studenten met ASS en hun omgeving verder kunnen wegwijs maken zowel in de overstap naar het hoger onderwijs als in het hoger onderwijs zelf.

We hopen dat dit educatief pakket onderwijsinstellingen inspireert om elke student met ASS op een genuanceerde manier te benaderen, zodat die voldoende kansen krijgt om zijn mogelijkheden en talenten te ontwikkelen.

Bekijk nu alvast de preview en bezoek vanaf dinsdag 04 februari 2014 de website voor de documentaire, sfeerbeelden, meer informatie rond studeren met autisme en links!